פרס הפרסום הראוי לציון למתמחה בכירורגית לב לשנת 2024

הפרס ע"ס 10,000 ₪ מיועד למתמחים בניתוחי לב על עבודה ראויה לציון שנעשתה בישראל ופורסמה או שהתקבלה לפרסום באחד מהעיתונים המקצועיים בשנת 2022-23.
הפרס יוענק במושב חלוקת הפרסים במהלך הכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי בישראל והאיגוד הישראלי לניתוחי לב – חזה  שיערך ביוני 2024.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 11 בפברואר 2024

 

את המועמדות בצירוף המאמר או אישור רשמי של מזכירות העיתון על כך שהמאמר התקבל לפרסום יש להגיש אל israelheart@ortra.com.
יש לציין במייל את שם הפרס אליו שמגישים מועמדות.

הפרס בחסות:

 

 

בברכה,
יושב ראש האיגוד – פרופ' גיל בולוטין
מזכ"ל האיגוד – דר' ארי ניימרק
גזבר האיגוד – דר' ליאור רייכל