לוח זמנים

יום שני, 5 ביוני, 2023

08:30 – 08:00 

10:00 – 08:30

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:30 – 14:00

15:50 – 14:30

16:15 – 15:50

17:45 – 16:15

ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 1

מושבי לווין מקבילים, ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 2

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

יום שלישי, 6 ביוני, 2023

08:30 – 08:00

10:00 – 08:30

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:30 – 14:00

15:50 – 14:30

16:15 – 15:50

17:45 – 16:15

18:00

ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 3

מושבי לווין מקבילים, ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 4

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

האסיפה השנתית של האיגוד הקרדיולוגי בישראל