לוח זמנים

יום שני, 3 ביוני, 2024

08:00 – 07:00 

08:30 – 08:00 

10:00 – 08:30

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:30 – 14:00

15:45 – 14:30

16:00 – 15:45

17:30 – 16:00

18:30 – 17:45

21:00 – 20:00

מושבי בוקר

הרשמה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים, Science Box

מושב מליאה 1

מושבי לווין מקבילים, ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים, Science Box

מושב מליאה 2

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה מיוחד: Late Breaking Science

האסיפה השנתית של האיגוד הקרדיולוגי בישראל

קבוצת מיקוד בזום *למוזמנים בלבד

יום שלישי, 4 ביוני, 2024

08:00 – 07:00

08:30 – 08:00

10:00 – 08:30

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:30 – 14:00

15:45 – 14:30

16:00 – 15:45

17:45 – 16:00

מושבי בוקר

הרשמה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים, Science Box

מושב מליאה 3

מושבי לווין מקבילים, ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים, Science Box

מושב מליאה 4

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה מיוחד: מושב מתמחים