פרס למתמחה המצטיין בכירורגית לב וחזה לשנת 2024
בחסות האיגוד הישראלי לניתוחי לב חזה

הפרס מיועד למתמחים לקראת סוף ההתמחות בניתוחי לב לא יאוחר מ- 6 חודשים מסיום ההתמחות.

הפרס נועד לשימושו של הרופא עבור נסיעה להשתלמות קלינית או מחקרית בחו"ל בתום ההתמחות.

לפרס ייבחר מתמחה שהוכיח בתקופת התמחותו מסירות לחולים ולמקצוע וכישורים כירוגיים ומחקריים יוצאי דופן.

 

 

הנחיות להגשת מועמדות:

 

1. קורות חיים מלאים בעברית או אנגלית.


2. מכתב מהמועמד שיכלול: תוכניות עתידיות מבחינה קלינית ומחקרית, התחייבות לחזור ארצה  בתום ההשתלמות.


3. התחייבות להחזר הפרס במידה והמתמחה יחליט שלא לחזור ארצה.


4. יש לציין במכתב את גיל החוקר.


5. שני מכתבי המלצה מתוכם אחד ממנהל המחלקה בו מתמחה ובו צריך לכלול שלאחר ההתמחות יש כוונה להעסיקו במחלקה.


6. יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.


7. לכל מועמד ייערך ראיון אישי.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות11 בפברואר 2024

 

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש להגיש אל israelheart@ortra.com.
יש לציין במייל את שם הפרס אליו מגישים מועמדות.

 

בברכה,
יושב ראש האיגוד – פרופ' גיל בולוטין
מזכ"ל האיגוד – דר' ארי ניימרק
גזבר האיגוד – דר' ליאור רייכל