פרס החוקר הצעיר בכירורגית לב ע"ש דר' עמי כהן לשנת 2024

הנחיות להגשת מועמדות לפרס החוקר הצעיר בכירורגית לב ע"ש דר' עמי כהן לשנת 2024

הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 שנה בעת הגשת התקציר, שביצעו עבודה מקורית בתחום כירורגית הלב בישראל. עבודה שבוצעה בחו"ל לא תוכל להיות מוגשת לקרן זו.

 

הוראות ההגשה:

 

1. ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכינוס.


2. יש לצרף מכתב מהחוקר המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לפרס זה.


3. יש לציין במכתב את גיל החוקר.


4. את המכתב יש לכתוב על דף חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת בשיפוט העבודות, הנעשה בשיטה "עיוורת".


5. את המכתב יש לצרף כמסמך נפרד אשר אותו יש להעלות למערכת הגשת התקצירים כמוסבר למטה.


6. יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.


7. חוקר יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.

 

8. את התקציר והמכתב יש להגיש דרך מערכת הגשת התקצירים, יש לסמן את הגשת העבודה למועמדות לפרס (בעמוד הזנת הפרטים האישיים), ולהעלות את המכתב עם כל הפרטים המבוקשים לעמוד " Ami Cohen Additional Info", כקובץ נפרד. בהמשך הטופס, יש להזין את העבודה כתקציר.

 

מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 3 עבודות שתוצגנה בישיבה מיוחדת במסגרת הכינוס וצוות שופטים מטעם האיגוד יבחר את העבודה המצטיינת שתזכה בפרס.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 11 בפברואר 2024

 

 
בברכה,
יושב ראש האיגוד – פרופ' גיל בולוטין
מזכ"ל האיגוד – דר' ארי ניימרק
גזבר האיגוד – דר' ליאור רייכל