פרס החוקר הצעיר ע"ש פרופ' י.י. קלרמן לשנת 2024

הנחיות להגשת מועמדות לפרס החוקר הצעיר ע"ש פרופ' י.י. קלרמן לשנת 2024

הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 בעת הגשת התקציר, שביצעו בישראל עבודה מקורית בתחום הקרדיולוגי.

הקרן מיועדת לעבודות מחקר מקוריות , חדשניות, בעלות משמעות גבוהה ותרומה גדולה לתחום הקרדיולוגיה.  מניסיון העבר יש יתרון להגשת עבודות מחקר בסיסיות –  BASIC SCIENCE,  או עבודות קליניות המבוססות על מאגרי / מסדי נתונים גדולים שלתוצאותיהן השלכות קליניות ברורות.   

 

ניתן להגיש מועמדות במידה ולא זכית בפרס ב-5 שנים האחרונות

 

הוראות ההגשה:
– ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכינוס.

– יש לצרף מכתב מהחוקר המועמד (המחבר הראשון) המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לקרן זו. יש לציין במכתב את תאריך הלידה המלא של החוקר.

– את המכתב יש להגיש על דף נייר חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת שיפוט העבודות, הנעשה בשיטה "עיוורת". 

– יש לשלוח את המכתב בקובץ WORD או PDF, כולל כל הפרטים. 

– השופטים יקבלו את המסמך ללא פרטים מזהים. 

 

המועמד יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.

יש לסווג את העבודה לאחת משתי הקטגוריות: מדע בסיסי או עבודה קלינית.
• יש לבחור קטגורית הצגה עפ"י רשימת הקטגוריות של כלל התקצירים של הכינוס אליה מבקש החוקר לשייך את עבודתו במידה ולא תיבחר להצגה בישיבת הפרס .

 

העבודות תישלחנה לשיפוט לצוות שופטים של מדע בסיסי או לצוות קליני בהתאם.
מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 6 עבודות שתוצגנה במושב מיוחד בפני חבר שופטים במסגרת הכינוס.
צוות שופטים יבחר מתוך 6 עבודות אלו, לאחר הצגתן, 3 עבודות שתזכינה בפרס כספי בהתאם לדירוגן (פרס ראשון, פרס שני ופרס שלישי).

 

על פי תקנון הפרס יזכו בו 2 רופאים וחוקר אחד שאינו רופא.

 

– ניתן להגיש את ההצעה גם למועמדות לפרס נויפלד, אולם עבודה שתזכה בפרס נויפלד, לא תוכל להיכלל בתחרות פרס קלרמן.


– תקצירים שהוגשו לפרס קלרמן ולא זכו להיכלל בין 6 העבודות הטובות ביותר, יטופלו כתקציר רגיל במסגרת הכינוס.

 

– יש לשלוח את התקציר בצרוף מכתב מהחוקר/ת בהתאם להנחיות באמצעות אתר הכינוס בלבד.

 

הגשות שלא יעמדו בקריטריונים אלו לא יועברו לבחינת הוועדה.

 

 המועד האחרון להגשת המועמדות11 בפברואר 2024