פרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה לשנת 2024

הנחיות להגשת מועמדות לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה לשנת 2024

 

במסגרת פרס זה יוענקו עד 3 תעודות הוקרה לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה אשר פורסמו בעיתונות הבינלאומית בשנה שקדמה למועד הכינוס השנתי.

 

הוראות הגשה:

 

– על הפרסומים להיות מבוססים על עבודות שבוצעו בישראל.

 

– על המחבר הראשון להיות חבר מן המניין או חבר נלווה באיגוד הקרדיולוגי בישראל.

– כל מועמד רשאי להגיש עד 2 פרסומים בלבד. שימו לב כי יש להגיש כל פרסום בטופס נפרד.


– אין מניעה להגיש פרסומים שהוגשו לפרס נויפלד, אך פרסום שזכה בפרס נויפלד לא יוכל לזכות בקטגוריה זו.

 

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 11 בפברואר 2024