פרס משפחת קושיצקי למצוינות בקרדיולוגיה

הנחיות להגשת מועמדות לפרס משפחת קושיצקי למצוינות בקרדיולוגיה (פרס מירובסקי לשעבר)

מטרת הפרס
לציין רופאים/חוקרים אשר תרמו וממשיכים לתרום תרומה בולטת וייחודית לקידום הטיפול ו/או למחקר בכל תחומי הקרדיולוגיה.

 

קריטריונים

– חבר האיגוד הקרדיולוגי בישראל.
– עד גיל 55.
– אזרח ישראל אשר רוב פעילותו הקלינית והמדעית עליה הוא מועמד לקבל את הפרס, בוצעה בישראל.

 

הגשת המועמדות

המועמד יכול להגיש את מועמדותו באופן עצמאי, או שניתן להמליץ על מועמד מתאים.

 

להצגת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

– קורות חיים מעודכנים באנגלית.
– מכתב מפורט באנגלית, המציין את הישגי המועמד אשר לדעתו או לדעת הממליץ מבטאים תרומה ייחודית ומשמעותית לטיפול / מחקר במחלות לב.

 

את המועמדויות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל: karen.davidson@israel-heart.org.il

 

המועד האחרון להגשת המועמדות3 במרץ 2024